INFIINTARE PFA

Persoana  Fizica  Autorizata


Este  persoana  care  desfasoara  orice forma de activitate economica permisa de lege, folosind in principal forta  sa  de  munca. 
Astfel,  persoanele  fizice  au  obligatia  de  a  se inregistra si de a autoriza functionarea inainte de inceperea activitatii economice. 

 

photo-1443037346177-a9dca3e5812e

photo-1432821596592-e2c18b78144f

Conditiile ce  trebuie  indeplinite  pentru  desfasurarea  de activitati economice ca persoana fizica autorizata sunt:

  • varsta de minim 18 ani;
  • calificarea  -  pregatirea  profesionala  sau,  dupa  caz, experienta  profesionala,  necesara  pentru  a  desfasura activitatea economica pentru care se solicita autorizatia;
  • sa aiba un sediu profesional;

Documentele necesare infiintarii de PFA:

  • copie act de identitate;
  • documente care atesta pregatirea/experienta profesionala (diploma, certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea  unei  instituţii  de  învăţământ,  certificatul  decalificare  profesională  sau  de absolvire  a  unei  forme depregătire  profesională,  organizată  în  condiţiile  legii  învigoare la data eliberării acestuia, etc.);
  • copie  act  de  detinere  a  spatiului  destinat  sediului profesional ( contract de vanzare - cumparare, contract de inchiriere, contract de comodat, certificat de rol fiscal etc );
  • acordul Asociatiei de Proprietari si a Vecinilor - daca este cazul;
  • specimen semnatura la Notariat.

photo-1444730558009-b7f0368e1264