DIZOLVARI, LICHIDARI SI RADIERI

Potrivit legislaţiei în vigoare, în cazul în care asociaţii societatilor sunt de acord cu hotărârea de dizolvare precum şi cu modalitatea în care  va  fi  împărţit  patrimoniul  social,  dizolvarea  unei  societăţi  cu răspundere limitată (S.R.L.) se va face în modul următor:

 

Primul pas este întocmirea dosarului pentru dizolvarea societăţii comerciale. Actele oficiale incluse în acest dosar vor fi:
 • cererea de înregistrare privind hotărârea fondatorilor pentru dizolvarea societatii;
 • hotărârea  A.G.A.  (Hotararea  Adunării  Generale  a Asociatilor) pentru dizolvarea societatii şi prin urmarea  lichidării  societaţii  prin  acordul  unanim  al asociaţilor.  Actul  respectiv  va  cuprinde  decizia fondatorilor  de  a  achita  datoriile  creditorilor, modalitatea  prin  care  se  vor  împărţi  activele  între asociaţi  respectiv  o  menţiune  privind  încetarea mandatului  membrilor  organelor  de administrare  şi conducere.

 

Al  doilea  pas este,  de  fapt,  radierea  societatii care  se  va desfăşura conform prevederilor  legislative în vigoare. Pentru a finaliza  procesul  de  dizolvare  al  societăţii  comerciale  se  va depune un dosar la O.N.R.C. care va cuprinde următoarele acte:
 • cererea de radiere a societăţii comerciale;
 • certificatul de la Administraţia Financiară care atestă faptul că societatea nu are datorii la bugetul de stat şi contribuţiile sociale;
 • certificatul de înregistrare şi anexele;
 • situaţia financiară de lichidare a societatii;
 • copie  de  pe  decizia  de  repartizare  a  activelor societăţii semnată de fondatorii societatii.

photo-1432821596592-e2c18b78144f

Actele necesare pentru inregistrarea desfiintarii voluntare a societatii sunt:

Etapa 1 – dizolvarea si lichidarea voluntara

 • Cerere de inregistrare a mentiunii
 • Hotararea AGA sau decizia asociatului unic
 • Imputernicirea persoanei care depune mentiunea, daca este cazul
 • Dovada achitarii taxelor.

Etapa 2 – de radiere (voluntara)

 • Cerere de radiere
 • Certificatul de inregistrare si anexele
 • Situatia financiara de lichidare
 • Hotararea de repartizare a activelor
 • Certificat de la Administratia Financiara din care rezulta ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale
 • Imputernicirea persoanei care depune mentiunea, daca este cazul
 • Dovada achitarii taxelor.

Documente necesare pentru lichidarea voluntara a societăţilor cu mai mulţi asociati.

Etapa de dizolvare

 • Cererea de înregistrare (original)
 • Hotărârea AGA prin care se ia act de dizolvarea societăţii şi numirea lichidatorului
 • Declaraţia lichidatorului că deţine această calitate (original)
 • Specimenele de semnătură ale lichidatorilor (original)
 • Dovada plăţii taxei de timbru judiciar, a timbrului judiciar şi a taxei de registru.

Etapa de radiere

 • Cerere de radiere (original)
 • Situaţia financiară de lichidare şi proiectul de repartizare al activului (copie)
 • Raportul lichidatorilor
 • Certificatul de înregistrare şi anexele sale
 • Certificat obţinut de la Fisc din care să rezulte că nu există datorii (copie)
 • Dovada plăţii taxei de timbru judiciar, a timbrului judiciar şi a taxei de registru.